Installatør

Ved tilslutning til vandnettet skal installatøren og forbrugeren udfylde og aflevere forskellige blanketter.

Forbrugeren
For at blive tilsluttet Nørre Aaby Vandværk skal forbrugeren underskrive en forbrugeraftale. Se mere under menupunktet forbruger. 

Installatøren
Når forbrugeraftalen er udfyldt skal installatøren indsende en tilmeldingsblanket. 

Når installationen er færdig og klar til ibrugtagning skal installatøren færdigmelde arbejdet til Nørre Aaby Vandværk på en færdigmeldingsblanket.

Tilslutning
Ved nytilslutning af vand føres stikledningen i en dybde på 1,1 meter.

Vandmålere placeres altid ved en ydervæg eller i et teknikskab, som står til en ydervæg.

Er du i tvivl, så kontakt Nørre Aaby Vandværk for råd og vejledning.

//