Historie og fakta om Nørre Aaby Vandværk

Den 5. februar 1934, blev det vedtaget ,at der skulle bygges et vandværk i Nørre Aaby. Det første bestyrelsesmøde blev afholdt d. 7. februar 1934, og så gik man ellers i gang med de mange forberedelser.

Man købte en grund af en gårdmand, som kaldtes “Møllebakken “, den kostede kr. 2.229,00. Her planlagde man at bygge det nuværende vandtårn. I august 1935 stod tårn og maskinanlæg færdig.

Dengang afregnede man på en anden måde end nu, det kom an på antal haner og toiletter. men en kubikmeter vand kostede i 1935: 25 øre, og fast afgiften var på 25 kr./årligt.
I dag opkræves der 4,75 kr. pr. m3, og 500 kr. i fast afgift. (2020)

Man havde problemer med de første boringer, men fandt dog til sidst vand.

I 1941 var der 210 forbrugere, i dag er der tilsluttet 1294 forbrugere (2020).

Der kom mange tilflyttere til Nørre Aaby og man var nød til at investere i to nye boringer i 1973 og en stor del af ledningsnettet blev repareret. Siden er der foretaget vedligeholdelse af ledningsnettet hvert år.

I 1995 foretog man en million investering, ledningsnettet blev hovedrenoveret og samtidigt blev værket forsynet med ny automatik, bla. radiostyring af boringerne, så torden ikke kunne sætte elkabler ud af spillet.

Nørre Aaby Vandværk er i dag et moderne og velfungerende vandværk.

Én af Nørre Aaby Vandværks i alt 5 vandboringer

//