Bestyrelsen

Formand
Jette Høyer
Nøddelunden 9
5580 Nr. Aaby
Tlf: 26 88 28 12 (bedst efter kl. 17)

Mail: jettehoeyer@gmail.com

Næstformand
Jørgen Sækmose
Sevanen 10
5580 Nr. Aaby
Tlf. 61 55 78 25

Mail : js@fynskebank.dk

Kasserer
Søren Melbye Larsen
Kirkevej 26C
5580 Nr. Aaby
Tlf. 20 77 01 17

Mail : smelbyelarsen@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas Bang-Jørgensen
Enghavevej 6
5580 Nr. Aaby
Tlf. 24 44 05 51

Mail : thomasbj77@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Geoffrey Hawkins
Østergade 33
5580 Nr. Aaby
Tlf. 26 82 11 95

Mail : geoff@mail.tele.dk