Vandpris – takster

Takster – Priser gældende fra 1/1-2021.

FORBRUG OG FASTBIDRAG

Fast årlig afgift på kr. 500,00 (625,00 kr. incl moms)
Vandpris på kr. 4,75 pr. kubikmeter. (5,9375 kr. incl. moms)
Grøn afgift på kr. 6,37 pr. kubikmeter. (7,9625 kr. incl. moms)

Byggevand afregnes efter måler med kr. 4,75 pr. kubikmeter. (5,9375 kr. incl. moms)

Vandforbruget afregnes efter en i systemet indsat afregningsmåler.

Årets vandudgift opkræves aconto i 2 lige store rater den 1. marts og den 1. september.

GEBYR

Flyttegebyr (betales af sælger) kr. 100,00 (125,00 kr. incl. moms)

Momsfrie
Rykkergebyr (pr. gang) kr. 100,00
Gebyr for lukning, plus omkostninger kr. 200,00
Gebyr for genåbning, plus omkostninger kr. 200,00
Gebyr for måleraflæsning (ved manglende selvaflæsning) kr. 200,00

Priserne kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

VED FOR SEN INDBETALING PÅLÆGGES RENTE MED 1,5 % PR. PÅBEGYNDT MÅNED

 

DOWNLOAD
Takstblad 2021