Rater og opkrævning

Årets vandudgift betales i 2 rater, hvor marts og september er betalingsmåneder.

 

1. rate opkræves sammen med årsopgørelsen til forfald d. 1. februar
2. rate opkræves til forfald d. 1. august.

 

Målerne aflæses elektronisk ultimo december måned. Har du betalt for meget eller for lidt, indregnes beløbet i den første aconto, der forfalder 1. februar.

Årsopgørelsen udsendes medio januar.