TILSLUTNING – Priser gældende pr. 1/1-2024

Tilslutningsafgift ekskl. moms / incl. moms

Bidrag til stikledning inkl. stophane og måler
Faktiske omkostninger

Bidrag til ledningsnet
kr. 14.000,00 / kr. 17.500,00

Bidrag til hovedanlæg op til max. 500 kubikmeters årsforbrug
kr. 6.000,00 / kr. 7.500,00


Tilslutning til efterfølgende bolig på samme matrikelnr.
kr. 12.000,00 / kr. 15.000,00


Generelt
Over 500 m3 årsforbrug, udføres tilslutning efter nærmere aftale.

Tilslutningsafgiften skal betales senest 8 dage, før ledningsarbejdet kan påbegyndes.

 

Takstblad

//