TILSLUTNING – Priser gældende pr. 1/1-2020

Tilslutningsafgift ekskl. moms / incl. moms

Bidrag til stikledning inkl. stophane og måler
kr. 4.000,00 /kr. 5.000,00

Bidrag til ledningsnet
kr. 12.000,00 / kr. 15.000,00

Bidrag til hovedanlæg op til max. 500 kubikmeters årsforbrug
kr. 5.000,00 / kr. 6.250,00


Tilslutning til efterfølgende bolig på samme matrikelnr.
kr. 12.000,00 / kr. 15.000,00


Generelt
Over 500 m3 årsforbrug, udføres tilslutning efter nærmere aftale.

Tilslutningsafgiften skal betales senest 8 dage, før ledningsarbejdet kan påbegyndes.

 

Takstblad

DOWNLOAD
Takstblad 2021