Generalforsamling 2020 udskydes pga. Corona-situationen

25. maj 2020

Generalforsamling 2020 er pga. Corona-situationen udskudt. Bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling når der er fundet en ny dato.